Gyom dohányzására szolgáló eszköz


Báló Zoltán Világtörténelem Az Egészségügyi Világszervezet felmérése alapján napjainkban több, mint 1 billióan élnek a dohányból készülő élvezeti cikkekkel, miközben a dohányzás különböző formái általánosan elterjedtté és elfogadottá Okból abbahagytam a dohányzást a világban bármely táján. Mivel azonban a dohánynövény eredete az Újvilágba tehető, ezért a dohányzás gyökereit is ott kell keresnünk. Noha a különböző illatos levelek parázson füstölése az Óvilág hagyományaiban is fellelhetők, az európai felfedezők által merőben új szokás honosodott meg a kora újkori Európában az amerikai kontinensről érkező, kezdetben egzotikusnak tetsző dohánynövény felhasználásával.

A dohányzás különféle módjai közül a pipázás megjelenésének és elterjedésének körülményeit kívánjuk bemutatni, rövid kitekintést téve a Kárpát-medence kapcsolódó hagyományának kialakulására is. A fejenkénti éves cigarettafogyasztás országonként. A szürkével jelzett országokról nincs adat. Forrás: pinterest.

Leszokni a dohányzástermékeket a férfiak számára. Egyre kevesebb férfi dohányzik - HáziPatika

Amerika felfedezése előtt tehát Európában nem beszélhetünk dohányzásról csupán a füstölés különböző jellegeiről, így Allen Carr leszokott a dohányzásról az időszakot a szakirodalom a füstölés korának írja le.

A füstölés megjelenése az őskorra nyúlik vissza, amikor az ember megszelídítette a tüzet. Feltételezhetően amikor az ősember a tűz kialvása ellen valamilyen növényt dobott a parázsra, akkor és tapasztalhatta először meg, hogy azok kellemes illatot árasztanak.

Csakhamar eljutott az emberiség az őskor-ókor fordulóján ahhoz az elképzeléshez, hogy a különböző illatos növényeket égetése az isteneknek tetsző cselekedetet volt, hiszen azok finom illata az égbe felszállva eljutott az istenekhez.

Illatos levelekkel füstülő ősemberek Forrás: cavemenworld. Az ókorban több történetíró lejegyezte, miképp füstölnek különböző, egymástól óriási távolságokra élő népek.

Példának okáért Hérodotosz görög történetíró elsőként adott hírt írásban a füstölésről, amikor az Araxész szigetén és a Boryszthenész vidékén élő masszagétákról írt.

A történetíró által említett növény valószínűleg a kender vagy Cannabis sativa lehetett, amelyet mai nevén marihuánaként ismerünk. De a felszálló füst fontos szerepet játszott a maguknál az ókori görögöknél is. Gondoljunk csak Püthia jövendöléseire, amelyek a delphoi szentélyben Apollón gőzeinek és felszálló füstjének mámorában váltak lehetővé.

Püthia a delphoi jósdában Forrás: pinterest. Eredetileg az Arab-félszigetről érkező karavánkereskedők hozták be Egyiptomba, de általuk az egész Közel-Keleten elterjedt kellemes, bódító illata révén, amelyet akkor árasztott, ha parázsra szórtak. A történelmi Palesztinában, a Szent Sátorban, majd a jeruzsálemi templomban naponta kétszer, reggel és este mutattak be füstáldozatot a szövetség ládája előtt. Az illatáldozatot az előre, sorshúzással kiválasztott pap végezte el és ez idő alatt csupán ő tartózkodhatott a szentélyben.

A nagy engesztelés napján — jóm hakkipurim — az áldozatot csak akkor lehetett bemutatni, ha füstfelhő borította be a szövetség ládáját. Az erre használt füstölőszer egy összetett illatkeverék volt, ami gyantából, szagos borostyánból és erős illatú mézgából állt.

Az ókori görögök és rómaiak a füstöt — a szertartásokon kívül — gyógyításra használták fel. Hippokratész gyógyítás közben Forrás: pinterest. Az első pipázásra utaló leletek a vaskorból származnak, ugyanis több európai lelőhelyről — a mai Hollandia és Dánia területén, Londonban és Rómában —  kerültek elő apró agyagpipák.

De a kelta szállásterületeken bronzból és agyagból készült pipák is előkerültek, s feltételezhetően a rómaiak a keltáktól vették át a pipa használatát. A leletek méretét és egyéb jellemzőit figyelembe véve — a dohány megjelenése előtt — ezek a tárgyak különböző rituálék részét képezték, esetleg gyógyításra szolgáltak, és élvezetszerzés céljából egyáltalán nem pöfékeltek velük.

Az amerikai kontinens felfedezésével vált élvezeti cikké a dohány, s így válhatott a pipa csaknem nélkülözhetetlen, a mindennapi életben is meghatározó segédeszközzé. Amerika, a dohány őshazája A dohány őshazája és ezzel együtt a dohányzás elterjedésének központja Közép-Amerika volt, ahol a helyi őslakosság kábító-bódító hatása miatt használta. Kezdetben a papi réteg vette igénybe a révület elérése céljából, hogy ezáltal is közelebb kerüljenek isteneikhez.

A révület állapotát különleges szakrális állapotnak vélték, gyom dohányzására szolgáló eszköz nézetük szerint ekkor az isteneik szállták meg őket. Később a dohányzás elterjedt az alsóbb rétegek körében is és kortól függetlenül, fiatalok és öregek egyaránt éltek vele, noha ekkor már nem rituális célból, hanem élvezetszerzés okán.

A közép-amerikai őslakók a dohányt szivarrá gyom dohányzására szolgáló eszköz és nádszálba dugva szívták. De előfordult, hogy agyagból, kőből, fából készített, hengeres szipkákat használtak, amelyekből merőlegesen tartva szívták ki a füstöt. Az egykori maja kultúra területén meglelt híres palenquei kilép a számlálóból egy dohányzó pap látható, amint a szivar alakúra összecsavart dohányt szív.

Dél-Amerikában, elsősorban az Andok vidékén bagóztak, azaz a dohányt elkeverték mézhez hasonlatos édesítővel, majd megrágták. A palenquei kőtábla egyik részlete dohányzó maja pappal Forrás: mexarte. A legrégebbi pipákat a Mississippi medencéjében az úgynevezett pipahantokban fedezték fel.

Bejegyzés navigáció

A szárat általában sastollakkal vagy szalagokkal díszítették, a pipák feje pedig cserélhető volt, sőt egyes leletek tanúsága szerint azok nagy gonddal faragott míves emberi vagy állati alakokat mintáztak. Amellett, hogy a pipáikat másképp használták, más anyagokból is készíttették, többek között felhasználtak zöld és vörös köveket, sőt márványt is.

Az aktuálisan kézbe vett pipa színe önmagában is üzenetet hordozott: a fehér pipa tükrözte a békét, míg a vörös a háborút. Az egyik hiedelemmonda szerint a nagy özönvíz idején a vörös emberek a Pipa-hegység környékére menekültek, ahol kővé változtak. A veszély elmúltával a Nagy Szellem ennél a hegységnél tanította meg az embert a pipázásra. Ettől kezdve messze földről érkező indián törzsek a vörös kőért látogatták meg a hegységet.

gyom dohányzására szolgáló eszköz

Észak-amerikai kalumet pipa Forrás: alfredjacobmiller. Bartholomeo de las Casas későbbi chiapai püspök [1] jegyezte le Kolumbusz felfedezéséhez fűzött jelentésében, hogy november 2-án a kiküldött felderítők egy érdekes szokással találkoztak A gyom dohányzására szolgáló eszköz az egyik végén meggyújtják, másik végét a szájukba veszik, s füstjét lélegzetvétel közben beszívják.

Ettől egész testükben nyugalom árad szét. Az indiánok úgy vélik, hogy ez minden fáradságot eloszlat. Második expedíciójára Kolumbuszt elkísérte Paulus Romanus barát is, aki Haiti szigetén maradt és így több lehetősége adódott megfigyelni az indiánok szokásait.

A „Sátán füstjétől” a királynéfűig: A dohányzás kultúrtörténete a kora újkorban

Ennél fogva nem meglepő, hogy a barát az elsők között írt a dohánynövényről. Leveleiben többek között arról tudósított, hogy Santo Domingo szigetén az őslakók az összesodort levelekkel a szájukban azért füstölnek, hogy elriasszák a szúnyogokat.

Ugyanakkor azt is leírta, hogy e füsttől kábulatba is estek. A szép piros virágú növény létezése gyorsan felkeltette az ibériai természettudósok érdeklődését, ismereteik és leírásaik  füveskönyvek részeként Európába különböző területeire jutottak el. Las Casas püspök Forrás: robinkirk. Nagyobb mennyiségű dohánnyal a készletükben az új időtöltési formát az európai kikötők kocsmáiban pöfékelve hirdették.

A különböző felfedezőutakról hazatérőkre váró bámészkodók a spanyol kikötőkben megdöbbenve látták, hogy a tengerészek orrából dőlt a füst.

A megdöbbenésnek gyom dohányzására szolgáló eszköz lett a vége, hogy a spanyol inkvizíció ördögi cselekedetnek, istenkáromlásnak és károsnak bélyegezte a szenvedélyt.

gyom dohányzására szolgáló eszköz

Feljegyzések tanúskodnak arról, hogy egy bizonyos Rodrigo de Jerez nevű tengerészét börtönbe vetettek, mert nem tudott leszokni a dohányzásról. Nicot Portugáliából vitt I. Ferenc francia király és Medici Katalin udvarába dohánypalántákat, ahol az orron keresztül felszívott dohánypor segítségével meggyógyította Katalin krónikus fejfájását.

A gyógyulásnak francia földön híre ment, s a dohány herba reginae, azaz királynéfű néven vált ismertté. Később II. Posselt és Reimann ban ezen elnevezés nyomán nevezte el a dohány hatóanyagát nikotinnak.

gyom dohányzására szolgáló eszköz

Jean Nicot bemutatja Medici Katalin francia királynénak a dohányt Forrás. Ezt követően ismerte meg az angol Sir Raleigh, Erzsébet királynő tengerészadmirálisa az észak-amerikai indiánok pipáit, s hamarosan maga is szenvedélyes dohányossá vált. Az es években Angliában is ismertté vált a dohány, sőt az előkelő körökben elfogadott szokássá lépette elő pipázás, s attól kezdve senki sem csodálkozott egy-egy pöfékelő lordon.

Állítólag, egy korabeli gyom dohányzására szolgáló eszköz lord annyira megszerette a pipáját, hogy amikor vélt vagy valós politikai túlkapásai miatt a királynő a Tower börtönébe zárta, azt oda is magával vitte, sőt a vesztőhelyre menet is a szájában füstölgött a pipa. Anglia első pipása: a pöfékelő Sir Raleigh és megijedt szolgája Forrás: wikipedia. A dohányellenes munka kiadását több tényező ösztönözte: egyrészt a halászfeleségek arra panaszkodtak, hogy uraiknak potenciaproblémát okozott a dohányzás, másrészt a világkereskedelemben dohánymonopóliumra törekvő spanyol kereskedők sem tettek jót az angol államháztartásnak.

Kedves Polgártársak!

Anthony Robbins - Határtalan siker, Leszokni a dohányzást együtt program alexei koval

Hagyjátok abba végre ezt az őrültséget, amelyet szégyenből fakadt tévedésből fogadtatok el és korlátoltságból használtatok: őrültség ez, amely az istenség haragját lángra gyújtotta, a testi egészséget legyengíti, a vagyont kikezdi, a nemzet méltóságát elhomályosítja… szaga undorító, káros az agyvelőre és a fekete füst kigőzölgése leginkább a pokol fortyogásához hasonlít.

Királyi vélemény ből Hollandia és a nyugati pipakészítés hagyományai A napjainkban ismert pipa valószínűleg a Hollandiában nyerte el az alapformáját és innen terjedt tovább a világ többi részére, noha maga a pipa egyes jellegzetességei korról korra változtak.

  • NicotianaSyn: Más neve i : tabak vagy tubák A dohány a növények egy nemzetsége, a burgonyafélékhez tartozik.
  • A lábak dohányzás közben fájnak

A pipakészítéssel kapcsolatos ismeretek angol diákok és gyom dohányzására szolgáló eszköz révén jutott el Hollandiába, ahol hatalmas pipakészítő-műhelyek épültek, amelyek tucatszámra ontották magukból a cseréppipákat.

A Stuartok dohányzást tiltó rendelkezései az angol műhelyek áttelepülését is ösztönözték. A pipamanufaktúrák a Kezdetben az Európába érkező dohánylevelet összesodorva szívták, de hamarosan megjelentek az első cserépből készült pipák.

A cserép mellett területtől és elérhető anyagoktól függően a pipa készülhetett valamilyen kőzet, ásvány megmunkálásával — ezek voltak a gyakran faragott motívumokkal díszített tajékpipák —, de az igényesebb és pénzesebb vásárlók rendelkezésére állt a porcelánbetétű pipa, amíg a szegényebb fogyasztói igények kiszolgálására készítették kukoricacsutkából a csutkapipát.

Holland cseréppipák Pieter Claesz holland festő alkotásán Forrás: dutchpipesmoker. Az előbbiben található a tűztér vagy kazán, az utóbbiban a füstcsatorna vagy füstjárat. A nyugati kora újkori pipákra jellemző volt a kicsi fej és vékony szár, s az egész pipát egyben égették ki. A fej tehát nem volt leválasztható a nyaktól, s e miatt a pipa — de a méretéből adódóan is — felettébb törékeny volt.

Hibája ellenére a pipafajtát egészen a Hollandiában a dohányt kezdetben patikusok árulták, később viszont széles gyom dohányzására szolgáló eszköz forgalmazott, olcsó élvezeti cikké lépett elő.

A fogadósok külön dohánykészletet tartottak fenn vendégeik számára. Ebből kifolyóan szinte mindenütt dohányoztak, a házakban, a hivatalokban, az üzletekben, a fogadókban, de néha még a templomokban is. A férfiak mellett az asszonyok is előszeretettel hódoltak e szenvedélynek, s ha felekezetileg vizsgáljuk a jelenséget, akkor kiderül, hogy attól egyedül az anabaptisták tartózkodtak, akik erkölcstelennek kiáltották ki a szokást.

A cseréppipák fejlődése Forrás: dutchpipesmoker. A dohányzás nyújtotta kellemes érzéssel — tiltás ide vagy oda — a pöfékelő angolok révén ismerkedett meg a többi katona.

Van-e olyan fű, amely elpusztítja a gyomokat a gyepen: eloszlatja a mítoszokat

Az angol kereskedő társaságok révén a dohányzás a Baltikumban és Oroszországban, a hollandok révén Fokföldön és az indonéz szigetvilágban, a spanyolok és portugálok révén a Távol-Keleten és Nyugat-Afrikában, az észak-itáliaiak révén — az újabb kutatások tükrében — pedig az Oszmán Birodalomban honosodott meg. Holland cseréppipák Forrás: dutchpipesmoker. A fej számottevő növekedése — Európa-szerte — a A fej és a szár által bezárt szög hasonlóképp koronként változást mutat.

Kezdetben a tompaszögű kapcsolódás volt népszerűvé, de A török kori magyar pipák esetében a derékszögű kapcsolódás volt a legjellemzőbb. Ezek mellett a szár hossza is lépésről lépésre rövidebbé vált a A pipázás elterjedése a Kárpát-medencében A dohányzás elterjedése a Kárpát-medencébe az es évek környékére tehető, s maga a szokás két irányból, nyugatról és délről érkezhetett a régióba.

A régészeti leletek tükrében — amelyek között számottevő a török típusú pipaforma — a pipázás meghonosodásában e vidéken nagyobb hatással volt az Oszmán Birodalom, noha I. Ferdinánd — és I. Miksa — uralkodása alatt érkezett spanyol segédcsapatok révén a nyugati hatás sem hanyagolható el. A holland pijp, a német Pfeife és az angol pipe elnevezés — a török lüle-lel szemben — egyértelművé teszi a nyugati hatást a pipa magyar elnevezése kapcsán.

Ezzel szemben a dohány neve biztosan az arab-perzsa eredetű, oszmán-török duhan-ból származik, gyom dohányzására szolgáló eszköz füstöt jelent. A nyugati tubak vagy tabaka szavak csak a A drinápolyi békét követően a Hódoltság területére könnyen eljuthatott a csibuk nevű török pipa, amit a nyugati társától alakja és alkotórészeinek kialakítása különböztetett meg.

A típus esetében a pipafej nem tompaszögben kapcsolódott a szárhoz, hanem derék- vagy hegyesszögben.

A másik fontos tulajdonsága, hogy a szár és a fej nem volt egybeformálva kiégetve. A gyakorlatban a szárat egy faszipkával helyettesítették, amelyet a fejhez illesztettek, így ez a pipatípus kevésbé volt törékeny.

  • Alakformálás; Pihentető és megnyugtató; Általában a gyógyteát cukor nélkül isszák.
  • Ha hirtelen abbahagyja a dohányzást, akkor mi

E tulajdonsága miatt vált valószínűleg szinte egyeduralkodóvá a Kárpát-medencében a pipafajta, amely a királyi Magyarország területén szolgáló nyugati zsoldosok körében is népszerűvé vált. Az Alföldön, Dunántúlon, Nyitrán, Gömör és Zemplén megyében az elfogott portyázó török katonák révén ismerkedett meg a magyar népesség a dohányzással és a török pipával.

Török típusú, díszített pipál Forrás: josamuzeum. Az első száraz dohányt pedig ban egy török követ hozta Báthori Kristóf erdélyi vajdának — A források szerint a málhás szekérsorokban érkező szárított, illatos, sárga dohánylevélkötegeket meglepődve fogadta a vajda, s az akkori rossz nyelvek szerint Báthori nem tudott mit kezdeni az ajándékkal.

Később Bethlen Gábor fejedelem — a konstantinápolyi pasától, Gurcsi Mehmedtől kapott míves pipákat ajándékba. Az ajándék azonban ez esetben is célt tévesztett, hiszen Bethlen sem tudott mit kezdeni a különös eszközzel és a hozzá kapcsolódó szokással. A pipázás Erdélyben majd csak II. Rákóczi György fejedelemsége — alatt terjedt általánosan el. Apafi Mihály későbbi fejedelemnek — viszont kevésbé tetszett e szokás, ugyanis októberében az érsekújvári hadakozás során nikotinmérgezést kapott a mértéktelen pipázás miatt.

Ali budai pasától kapott száraz dohányt. Ezt követően törvényt adott ki, amelyben betiltotta a dohányzást Erdélyben, majd az Akit pipázáson gyom dohányzására szolgáló eszköz a társadalmi rangja szerint részesült büntetésében: a főnemeseknek 50, a köznemeseknek 12, légúti betegség dohányzás jobbágyaknak gyom dohányzására szolgáló eszköz forintot kellett fizetniük.

A későbbi országgyűléseken e rendelkezést többször megerősítették, mivel nem volt foganatja a tilalomnak. Pipázó törökök Pécs mellett Forrás: pecsimuzeumok.

  1. Jelen dokumentum a jogszabály 1.
  2. Hasznos tanácsok a füstmentes élethez Leszokni a dohányzásról, és enni akar, Egy frászt fog elhízni, ha leszokik a cigarettáról - Dívány Az Aspirin® Protect-ről A dohányzásról le lehet szokni!
  3. Milyen gyógyszereket inni, ha leszokik a dohányzásról Országos Mentőszolgálat Alapítvány — Dohányzás elhagyása Kik és milyen céllal alapították az Országos Dohányzás Leszokás Támogatási Központot?
  4. Leszokni a dohányzásról, mely tablettákkal

A török kiűzését  követően egy ideig a jobbágyak dohányt is termesztettek, de miután törvénybe iktatták a termés kötelező — és árun aluli — értékesítését a földesúrnak, felhagytak azzal. A dohánytermesztés ennél fogva a nagybirtok monopóliuma maradt Magyarországon egészen az áprilisi törvények elfogadásáig, amellyel eltörölték többek között a nemesség gazdasági kiváltságait is. Áttekintés A tűz felfedezése óta a kellemes, finom illatú növények égetése a különböző kultúrák részét képezték rituális és gyógyítási célból kifolyólag.

Az amerikai földrészen a dohány termesztése és maga a dohányzás olyan széles körben elterjedt szokás volt, amely gyom dohányzására szolgáló eszköz első európai felfedezőket először megdöbbentette, olykor megbotránkoztatta.

Az őslakosok furcsa füstölő növényével azonban csakhamar megbarátkoztak az ibériai matrózok, akik nemcsak magát a szokást, hanem nagy mennyiségű szárított dohányt is magukkal hoztak az öreg kontinensre.